Skip to content

Havet omkring Danmark – Stenrev havets oaser

Stenrev er det mest artsrige økosystem vi har her i danske farvande. Her er et rigt plante og dyreliv og stenrevene spiller en meget vigtig rolle i havet. Det er her mange dyr finder deres føde og kan skjule sig…

Read more

Tropiske koralrev under pres

Tropiske koralrev rummer en enestående biodiversitet og kaldes havenes regnskove. De skrøbelige økosystemer er hjemsted for omkring 25 % af alle arter i havet. Koralrev har enorm betydning dels som økosystem og er samtidig livsgrundlaget for omkring en halv milliard…

Read more

Havet omkring Danmark – Ålegræsengen

Ålegræs er den vigtigste havgræs i danske farvande og væsentlig for det gode havmiljø. Det er i ålegræsengen fiskeyngel finder skjulesteder og læ for bølger og strøm. Det er også her de mindre fisk finder beskyttelse for større fisk, sæler…

Read more

Biodiversitet – Hva´R – et?

I 1992 vedtog 176 lande FN´s Biodiversitetskonvention. Målet var at stoppe tilbagegangen i arterne senest i 2010. Manglende helhjertet indsats gjorde, at man måtte erkende, at målene ikke kunne nåes til 2010. Derfor blev der sat en ny skæringsdato, hvor…

Read more

Den gamle mand og åen

Oprindeligt bugtede vandløbene sig igennem landskabet og skabte ådalene omkranset af grønne våde enge, der ofte blev oversvømmet. Men igennem generationer har vi påvirket vandløbene kraftigt. Vi udrettede å løb og byggede spærringer. Vi brugte åen som afløb for vores…

Read more

Naturligvis ka´ det bære!

Naturligvis ka´det bære! Er tre webfilm til undervisning om økologisk jordbrug og de udfordringer der er, når man arbejder med landbrug på naturens præmisser. Hvorfor hedder det i det hele taget økologisk og konventionelt landbrug? Konventionel betyder i bund og…

Read more

Mange bække små

I Danmark har vi mere end 64.000 km vandløb. I vores ferske vand er der et rigt liv. Et mylder af forskellige insekter, padder, fisk og odder. Langs bredden af vandløbene og i søerne er der en rig vegetation som…

Read more

Når landet skaber sig

Fra det ældste grundfjeld vi kan se på Bornholm. Over beviset på Stevns, der vidner om den dramatiske masseuddøen, der skete for 65 mio. år siden, da en astroide ramte jorden og dræbte mere end 75 % af alt liv…

Read more

Skarven – elsket og hadet

Skarven er en fascinerende og kontroversiel fugl. Skarven er en urfugl med dinosaurer gener, som skaber både debat, glæde og vrede. I filmen ser vi dels på skarven som fugl og samtidig ser vi, hvordan vi opfatter vores natur og…

Read more
Back To Top