Skip to content

I Danmark har vi mere end 64.000 km vandløb. I vores ferske vand er der et rigt liv. Et mylder af forskellige insekter, padder, fisk og odder.
Langs bredden af vandløbene og i søerne er der en rig vegetation som føde og bosteder for mange dyrearter.

I følge Naturstyrelsen er halvdelen af de danske åer og 2/3 dele af vores søer i moderat til dårlig miljøtilstand og under de af EU fastsatte standarder.
Der er positive tiltag på vej, men der er stadig lang vej før vi har en god naturtilstand i vores ferske vande.

I serien ser vi nærmere på det spændende liv i – og ved vandet og hører om miljøtilstanden.

Mange bække små er en tv serie på 3 x 30 min. om livet i og ved de ferske vande.
Produceret 2014. Sendt på DK4

Back To Top