Skip to content

Stenrev er det mest artsrige økosystem vi har her i danske farvande. Her er et rigt plante og dyreliv og stenrevene spiller en meget vigtig rolle i havet. Det er her mange dyr finder deres føde og kan skjule sig for rovdyr. Det er ikke for ingen ting, man også kalder stenrev for havets oaser.

Stenrev spiller en meget vigtig rolle i havets økosystem. Desværre er det også en af de mest ødelagte naturtyper i landet. Stenfiskeri og bundslæbende fiskeredskaber har igennem tiden været særdeles voldsomme ved revene og i dag er der kun få stenrev tilbage i forhold til tidligere.

Igennem de seneste år, er man begyndt at reetablere stenrev, for at skabe bedre forhold i havet, men det er dyrt og svært og der er lang vej endnu, før der igen er gode økologiske forhold i havet. Stenrev – havets oaser er en del af miniserien Havet omkring Danmark. Programmet bliver udgivet i dec. 2018

Back To Top