Skip to content

For bare 150 år siden dækkede hedearealer mere end halvdelen af Danmark. I dag har vi omkring 2 % hede tilbage.

Mange betragter heden som oprindelig dansk landskab, men heden er skabt af mennesker. Heden opstod pga. hedebøndernes udpining af jorden og skrælning af tørv og afgræsning.
Hedebonden der levede langt ude på heden tæt ved ådalen, havde et godt men nøjsomt liv langt uden for myndighedernes rækkevidde.

Heden i dag er hjemsted for en lang række dyr – hvoraf mange er specialister, der kun kan leve på heden.
Tag med på en natur – og kulturfortælling om de danske heder og det spændende liv, der findes derude.

Back To Top