Skip to content

Ålegræs er den vigtigste havgræs i danske farvande og væsentlig for det gode havmiljø. Det er i ålegræsengen fiskeyngel finder skjulesteder og læ for bølger og strøm. Det er også her de mindre fisk finder beskyttelse for større fisk, sæler og fugle der vil spise dem. Derfor kalder man ålegræsengene for fiskelivets vugge.

For 100 år siden var der tætte ålegræsenge overalt i de indre farvande. Der voksede ålegræs helt ned til 10 – 12m m. dybde. I dag er dybdegrænsen de fleste steder på små 3 – 4 m. Omkring 35 % af verdens havgræsarealer er forsvundet siden 1980. Havgræsser er dermed blandt verdens mest truede økosystemer på linje med regnskove og de tropiske koralrev.

Tag med dykkere og naturformidlere Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen på en spændende tur under overfladen, hvor vi ser nærmere på det spændende liv der gemmer sig i ålegræsset.

Back To Top