Skip to content

Biodiversitet – Hva´R – et?

I 1992 vedtog 176 lande FN´s Biodiversitetskonvention. Målet var at stoppe tilbagegangen i arterne senest i 2010. Manglende helhjertet indsats gjorde, at man måtte erkende, at målene ikke kunne nåes til 2010. Derfor blev der sat en ny skæringsdato, hvor…

Read more

Den gamle mand og åen

Oprindeligt bugtede vandløbene sig igennem landskabet og skabte ådalene omkranset af grønne våde enge, der ofte blev oversvømmet. Men igennem generationer har vi påvirket vandløbene kraftigt. Vi udrettede å løb og byggede spærringer. Vi brugte åen som afløb for vores…

Read more

Mange bække små

I Danmark har vi mere end 64.000 km vandløb. I vores ferske vand er der et rigt liv. Et mylder af forskellige insekter, padder, fisk og odder. Langs bredden af vandløbene og i søerne er der en rig vegetation som…

Read more

Når landet skaber sig

Fra det ældste grundfjeld vi kan se på Bornholm. Over beviset på Stevns, der vidner om den dramatiske masseuddøen, der skete for 65 mio. år siden, da en astroide ramte jorden og dræbte mere end 75 % af alt liv…

Read more

Skarven – elsket og hadet

Skarven er en fascinerende og kontroversiel fugl. Skarven er en urfugl med dinosaurer gener, som skaber både debat, glæde og vrede. I filmen ser vi dels på skarven som fugl og samtidig ser vi, hvordan vi opfatter vores natur og…

Read more

Lille hav hvad nu?

Danmark er omgivet af hav og det er den sidste vilde naturtype, vi har tilbage. Som danskere er vi alle tæt på havet. Uanset hvor vi er i landet, har vi under 50 km til den nærmeste kyst. Men vores…

Read more

Dyk ned i historien

For 9.000 år siden lå havoverfladen 30 m. lavere end i dag. Stenalderfolkets bopladser lå ved den daværende kyst og menneskerne levede af jagt & fiskeri. Da den sidste istid - Weichel istiden - ophørte steg havet drastisk og de…

Read more

Et hav af liv

I danske farvande er der meget spændende at studere. Stenrev med flotte tangskove, skibsvrag, ålegræsenge og boblekorallerne i Kattegat. Det er det eneste sted i hele Europa, der er aktive boblekoraller. I havet er der et rigt liv af flora…

Read more
Back To Top