Skip to content

Danmark er omgivet af hav og det er den sidste vilde naturtype, vi har tilbage. Som danskere er vi alle tæt på havet. Uanset hvor vi er i landet, har vi under 50 km til den nærmeste kyst. Men vores viden og forståelse for havmiljøet er ikke synderlig stor.

Gennem generationer har vi brugt havet mere og mere intensivt til fx fiskeri, stenfiskeri, skibstrafik, havdambrug, havvindmøller mm. Vi har haft den opfattelse, at havet er en uudtømmelig ressource og har samtidig brugt havet som skraldespand.

I dag er de største trusler for vores havmiljøforurening med næringsstoffer fra landbruget, miljøgifte fra skibstrafik, industri og husholdning samt overfiskeri.

Med dokumentarfilmen ”Lille Hav hvad nu?” ønsker vi at skabe øget fokus på havet og formidle viden om vores havmiljø og sætte havmiljøet på dagsordenen.

Produceret 2013

Back To Top