skip to Main Content

Film til Geopark Vestjylland

Geopark Vestjylland har til formål at formidle historien om den natur og kulturhistorie, der er inden for Geoparkens område. Geopark Vestjylland er oprettet af Lemvig, Struer og Holstebro og rummer enestående istidslandskaber og fascinerende kulturhistorie. Vi har produceret en lang…

Read more

Genetablering af Stenrev ved Livø

Film produceret til Limfjordsrådet om genetablering af stenrev ved Livø. I 2017 genetablerede Limfjordsrådet nogle stenrev ved Livø. Stenrev kaldes havets oaser. Det er på stenrev, tangen kan vokse og fisk og andre dyr kan gemme sig i huler og…

Read more

Instruktionsfilm til Kalundborg Forsyning

Instruktionsvideo kan ofte være en nemmere måde at forklare noget på en lange komplicerede tekster. Her er eksempel på en instruktionsvideo til Kalundborg Forsyning. I filmen forklares der om hygiejne forskrifter for arbejde med drikkevandsforsyning.

Read more

Vandtjek

En række undervisningsfilm produceret for Danmarks Naturfredningsforening. Der er både produceret en serie om livet i ferskvand og en om livet i saltvand. Her kan du se biolog og naturvejleder Bjarke fra Aqua i Silkeborg fortælle om vandplanter.

Read more

Barnets Blå Hus

Vi har produceret en lang række film for Blå Kors. Her kan du se en film, der fortæller om Barnets Blå Hus i Aalborg. Barnets Blå Hus er et tilbud for børn, der vokser op i misbrugsfamilier. Her kan børnene…

Read more

Min danske gartner

Min danske gartner er en række instore TV spots produceret til Dansk Supermarked. Filmene viser og giver inspiration til at anvende danske grønsager.

Read more

Sidedish

Side dish er en række instore TV spots produceret til Dansk Supermarked

Read more

Køernes forårsfest

Vi har produceret en lang række film til Økologisk Landsforening. Her er det køernes forårsfest - den dag de økologiske landmænd lukker køerne ud på græs. Det er en fest hvert år.

Read more
Back To Top