Skip to content

Film produceret til Limfjordsrådet om genetablering af stenrev ved Livø. I 2017 genetablerede Limfjordsrådet nogle stenrev ved Livø.
Stenrev kaldes havets oaser. Det er på stenrev, tangen kan vokse og fisk og andre dyr kan gemme sig i huler og sprækker.

En stor del af de stenrev, der har været i danske farvande, er blevet fisket op og anvendt til havnemoler mm.
Nu går vi den anden vej og genetablere stenreven for at skabe bedre forhold i havet.

Back To Top