Skip to content

Havet omkring Danmark – Ålegræsengen

Ålegræs er den vigtigste havgræs i danske farvande og væsentlig for det gode havmiljø. Det er i ålegræsengen fiskeyngel finder skjulesteder og læ for bølger og strøm. Det er også her de mindre fisk finder beskyttelse for større fisk, sæler…

Read more
Back To Top