Skip to content

Hele verden i skole kampagne 2009 Mozambique

Hele Verden i Skole er en kampagne, der har til formål at minde politikere og alle os andre om FN´s 2015 mål, der bl.a. sigter mod, at alle børn senest i 2015 skal have mulighed for adgang til gratis god skolegang.…

Read more
Back To Top