Skip to content

Film til Geopark Vestjylland

Geopark Vestjylland har til formål at formidle historien om den natur og kulturhistorie, der er inden for Geoparkens område. Geopark Vestjylland er oprettet af Lemvig, Struer og Holstebro og rummer enestående istidslandskaber og fascinerende kulturhistorie. Vi har produceret en lang…

Read more

Når landet skaber sig

Fra det ældste grundfjeld vi kan se på Bornholm. Over beviset på Stevns, der vidner om den dramatiske masseuddøen, der skete for 65 mio. år siden, da en astroide ramte jorden og dræbte mere end 75 % af alt liv…

Read more

Ørkenen i Kattegat

Anholt er geologisk set enestående i udseende og opbygning, og de landskabelige hovedtræk fortæller tydeligt om øens tilblivelse. Øen kan opdeles i forskellige landskabstyper og på en tur igennem ørkenen, er det tydeligt at se hvorledes man bevæger sig op…

Read more
Back To Top