Skip to content

Hele verden i skole kampagne 2011 Bolivia

Hele Verden i Skole er en kampagne, der har til formål at minde politikere og alle os andre om FN´s 2015 mål. Målene sigter bl.a. mod, at alle børn senest i 2015 skal have mulighed for adgang til gratis god…

Read more
Back To Top