Skip to content

Foreningen Als Stenrev har gennem mange år arbejdet for at skabe bedre havmiljø, ved at arbejde for at udlægge stenrev og information om revenes effekt på det marine liv.

I 2022 holdt foreningen en konference som afslutning på et større projekt.
Her er en film vi producerede fra arrangementet.

Back To Top