Naturoplevelser i Danmark

Naturen i Danmark set gennem kamera 
Igennem vores mange forskellige produktioner om naturen i Danmark, har vi arbejdet med så forskellige naturtyper som livet i ferskvand, på blomstrende overdrev, i naturskovene, på heden, i vandhullet, i havet mm. Vi fortæller om den trængte biodiversitet, konflikt arter som skarv og ulv, og om geologien i vores landskaber m.m.

Natur hede web

I dette foredrag viser vi eksempler på forskellige naturtyper og fortæller om nogle af de symbioser og sammenhænge der er mellem dyr og planter og deres udvalgte levesteder. Vi fortæller om, hvordan naturtilstanden er i landet og om hvad der kan gøres for at skabe bedre vilkår for planter og dyr i de forskellige habitater på dansk jord. Til glæde for naturen og til glæde for de mange naturinteresserede.

Kom med foran og bag kameraerne der åbner dørene til hemmelige rum og hør mere om hvordan det er at producere naturfilm i Danmark.