Filmproduktioner til TV og web tv

Vi har siden 2003 produceret en lang række natur, miljø og populærvidenskabelige programmer. 
Herunder kan du se et bredt udsnit af vores produktioner.
I undermenuen film til kunder kan du se eksempler på film produceret til nogle af vores mange gode kunder.

 

Havet omkring Danmark - Stenrev havets oaser

Stenrev rummer et enestående plante og dyreliv og spiller en meget vigtig rolle i havets økosystem. Desværre er det også en af de mest ødelagte naturtyper i landet. Stenfiskeri og bundslæbende fiskeredskaber har igennem tiden været særdeles voldsomme ved revene og i dag er der kun få stenrev tilbage i forhold til tidligere. Igennem de seneste år, er man begyndt at reetablere stenrev, for at skabe bedre forhold i havet, men det er dyrt og svært og der er lang vej endnu, før der igen er gode økologiske forhold i havet. Stenrev - havets oaser er en del af miniserien Havet omkring Danmark. Selve programmet bliver udgivet i dec. 2018


Tropiske koralrev under pres

Tropiske koralrev rummer en enestående biodiversitet og kaldes havenes regnskove. De skrøbelige økosystemer er hjemsted for omkring 25 % af alle arter i havet. Koralrev har enorm betydning dels som økosystem og er samtidig livsgrundlaget for omkring en halv milliard mennesker i form af fiskeri, job i turistindustri mm. Igennem de sidste 30 år er halvdelen af verdens koralrev forsvundet. Hvis den nuværende udviklingen fortsætter, vil 90 procent af koralrevene dø inden 2050, lyder det fra forskere. Det vil have uoverskuelige konsekvenser for havets økosystemer, mennesker og økonomi. Fakta: Dokumentarfilm 52 min. om koralrev og klimaforandringer

 

Havet omkring Danmark - Ålegræsengen

Ålegræs er den vigtigste havgræs i danske farvande og er vigtig for det gode havmiljø. Det er i ålegræsengen fiskeyngel finder skjulesteder og læ for bølger og strøm og det er også her de finder beskyttelse for større fisk, sæler og fugle der vil spise dem. Derfor kalder man også ålegræsengene for fiskelivets vugge. For 100 år siden var der tætte ålegræsenge overalt i de indre farvande og der voksede ålegræs helt ned til 10 - 12m m. dybde. I dag er dybdegrænsen de fleste steder på små 3 - 4 m. Omkring 35 % af verdens havgræsarealer er forsvundet siden 1980 og havgræsser er dermed blandt verdens mest truede økoststemer på linje med regnskove og de tropiske koralrev. Tag med dykkere og naturformidlere Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen på en spændende tur under overfladen, hvor vi ser nærmere på det spændende liv der gemmer sig i ålegræsset.

 

 

Danmarks træløse sletter - en natur - og kulturfortælling om de danske heder

For bare 150 år siden dækkede hedearealer mere end halvdelen af Danmark. Mange betragter heden som oprindelig dansk landskab, men heden er skabt af mennesker. Heden opstod pga. hedebøndernes udpining af jorden og skrælning af tørv og afgræsning. Hedebonden der levede langt ude på heden tæt ved ådalen havde et godt men nøjsomt liv langt uden for myndighedernes rækkevidde. Heden i dag er hjemsted for en lang række dyr - hvoraf mange er specialister, der kun kan leve på heden. En del af de arter er truet. En natur - og kulturfortæling om de danske heder.

 

 

Biodiversitet - Hva´R - et?

I 1992 vedtog 176 lande FN´s Biodiversitetskonvention. Målet var at stoppe tilbagegangen i arterne senest i 2010. Manglende helhjertet indsats gjorde, at man måtte erkende, at målene ikke kunne nåes til 2010. Derfor blev der sat en ny skæringsdato, hvor man skulle nå målene senest i 2020, men også denne gang er det næppe muligt at nå målene. Politiske skåltaler stopper ikke faldet i biodiversiteten. Der skal handling til.
 • Men hvad er biodiversitet i det hele taget - og hvordan står det til med biodiversiteten i Danmark? Sammen med nogle af landets førende forskere og naturformidlere, går vi i 6 webprogrammer på opdagelse efter biodiversiteten i den sparsomme fragmenterede natur, vi har.
 •  

  Den gamle mand og åen

  Oprindeligt bugtede vandløbene sig igennem landskabet og skabte ådale omkranset af grønne våde enge, der ofte blev oversvømmet. Men igennem generationer har vi påvirket vandløbene med udretninger og spærringer.
 • Den gamle mand og åen fortæller om åens natur og om hvordan vi bør behandle åen.

 •  

  Naturligvis ka´det bære!

  Naturligvis ka´det bære! er 3 webfilm til undervisning om økologisk jordbrug og de udfordringer der er, når man arbejder med landbrug på naturens præmisser.

   

  Mange bække små

  I Danmark har vi mere end 64.000 km vandløb. I vores ferske vand er der eget liv. Et mylder af forskellige insekter, padder, fisk og odder. Langs bredden af vandløbene og søerne er der en rig vegetation som føde og bosteder for mange dyrearter.
 • I følge Naturstyrelsen er halvdelen af de danske åer og 2/3 dele af vores søer i moderat til dårlig miljøtilstand og under de af EU fastsatte standarder.
 • Der er positive tiltag på vej, men der er stadig lang vej før vi har en god naturtilstand i vores ferske vande. Mange bække små ser nærmere på livet i og ved de ferske vande.
 • Produceret 2014. Sendt på DK4

 •  

  Når landet skaber sig

  Fra det ældste grundfjeld vi kan se på Bornholm, over beviset på Stevns, der vidner om den dramatiske masseuddøen, der skete for 65 mio. år siden, da en astroide ramte jorden og dræbte mere end 75 % af alt liv på jorden. Videre over Nordatlantens fødsel, der ses i moleret på Fur og op over istiderne til i dag.
 • Kort sagt; Den ultimative historie om Danmarks dannelsesprocesser.
 • En spændende serie med emner som geologi, naturgeografi og biologi, der giver seeren lyst til at komme på opdagelse ude i det ganske land.
 • Produceret 2014. Sendt på DK4

 •  

  Skarven - elsket og hadet

  Skarven er en fascinerende og kontroversiel fugl. Det er en urfugl med dinosaurer gener, som skaber både debat, glæde og vrede. I filmen ser vi dels på skarven som fugl og samtidig ser vi på, hvordan vi opfatter vores natur og om hvem der er plads til her i landet.
 • Er vi kommet dertil, at vi ønsker at designe naturen og udelukkende give plads til de dyr, vi har glæde af, eller er der også plads til skarven og tilsvarende dyr her i landet?
 • Produceret 2014. Sendt på DK4

 •  

  Perler i Atlanterhavet

  Sammen med naturfotografer og dykkere Pernille Semler & Bent Yde Jørgensen er vi på en fantastisk tur til perlerne i Atlanterhavet Island & Færøerne, hvor de går på oplevelser i den flotte natur både over og under vandet. Produceret 2012. Sendt på DK4


  Lille hav hvad nu?

  Danmark er omgivet af hav og det er den sidste vilde naturtype, vi har tilbage. Som danskere er vi alle tæt på havet. Uanset hvor vi er i landet, har vi under 50 km til den nærmeste kyst. Men vores viden og forståelse for havmiljøet er ikke synderlig stor. I dag er de største trusler for vores havmiljøforurening med næringsstoffer fra landbruget, miljøgifte fra skibstrafik, industri og husholdning samt overfiskeri.
 • Med dokumentarfilmen ”Lille Hav hvad nu?” ønsker vi at skabe øget fokus på havet og formidle viden om vores havmiljø og sætte havmiljøet på dagsordenen.
 • Du kan se hele den 56 min. dokumentar på dette link https://vimeo.com/78240230
 • Produceret 2013

 •  

  Landskabet der prutter

  I den dybfrosne jord i arktiske områder er der gennem flere tusind år bundet kolossale mængder kulstof fra døde planterester. De permafrosne områder udgør et kæmpe areal på mere end 23 mio. kvadratkilometer. Pga. klimaforandringerne tør permafrosten og kulstofpuljen frigives til atmosfæren. Ved optøning kan kulstoffet blive omdannet til drivhusgassen CO2, men kulstoffet kan også blive omdannet til Metan CG4, der er en ca. 25 gange mere agressiv drivhusgas. Nu frygter forskere, at den optøende permafrost kan blive en kilde til accelereret klimaforandringer. Kom med på en spændende tur med forskere på feltarbejde. Produceret 2011. Sendt på DR & DK4

   

  Grønlands heldige kartofler

  Grønlands heldige kartofler er en film om den udvikling, der sker i Grønland pga. klimaforandringerne og hvad det betyder for det spirende grønlandske landbrug. Det er ikke udelukkende klimaforandringerne, der har betydning for landbrugets udvikling. Noget nede i jorden forhindrer, at de skadedyr, man kender fra kartoffelavl andre steder i verden - og som er i jorden, ikke er aktive i den grønlandske jord. Forskere fra LIFE Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, forsøger at finde hemmeligheden om, hvad der forhindrer skadedyrene i at være aktive. Produceret 2011. Sendt på DR og DK4

   

  Ørkenen i Kattegat

  Sammen med forskere og studerende fra Københavns Universitet er vi på felttur til Anholt, hvor vi ser på øens geologiske dannelse. En undervisnings - og TV dokumentar om den geologiske dannelse af Anholt. Produceret 2011. Sendt på DR & DK4


   

  Hele verden i skole kampagne 2011 Bolivia

  Hele Verden i Skole er en kampagne, der har til formål at minde politikere og alle os andre om FN´s 2015 mål, der bl.a. sigter mod, at alle børn senest i 2015 skal have mulighed for adgang til gratis god skolegang. I 2011 var der 69 millioner børn verden over, der stadig ikke har denne mulighed. IBIS kampagnen er målrettet et projekt land og i år er landet Bolivia. Kampagnen består af bogen LæseRaketten, som uddeles gratis til landets skoler. I 2011 deltog vi i kampagnen og portrætterede nogle bolivianske børn, der fortalte om deres skolegang og deres drømme for fremtiden. Her kan du møde Lezly. Hun er Guarani indianer og bor langt ude i regnskoven.

   

  Dyk ned i historien

  For 9.000 år siden lå havoverfladen 30 m. lavere end i dag. Stenalderfolkets bopladser lå ved den daværende kyst og menneskerne levede af jagt & fiskeri. Da den sidste istid - Weichel istiden - ophørte steg havet drastisk og de daværende bopladser blev oversvømmet og ligger i dag gemt under havets overflade. Her på disse undersøiske bopladser finder marinarkæologerne ofte nye og spændende fund. Dyk ned i historien er en film der følger en marinarkæologisk udgravning af en stenalder boplads ved Tudse Hage ved Skælskør og fortæller om selve arbejdet og om hvordan stenalderfolket levede i Ertebøllekulturen for 7.000 år siden. Produceret 2011. Sendt på DK4

   

  Et hav af liv

  En Tv serie på 3 x 30 min om livet i de danske farvande I danske farvande er der meget, der er værd at studere. Stenrev med flotte tangskove, skibsvrag, boblekoraller, ålegræsenge og et rigt liv af flora og fauna fra de mest primitive arter til de marine pattedyr sæler & marsvin. Sammen med forskere og havbiologer ser vi nærmere på det spændende liv i vores hav. Produceret 2010 sendt på DR og DK4

   

  Hele verden i skole kampagne 2009 Mozambique

  Hele Verden i Skole er en kampagne, der har til formål at minde politikere og alle os andre om FN´s 2015 mål, der bl.a. sigter mod, at alle børn senest i 2015 skal have mulighed for adgang til gratis god skolegang. I 2009 var der 69 millioner børn verden, over der stadig ikke har denne mulighed. IBIS kampagnen er målrettet et projekt land. Kampagnen består af bogen LæseRaketten, som uddeles gratis til landets skoler.
 • I 2009 deltog vi i kampagnen og portrætterede nogle mozambikanske børn, der fortalte om deres skolegang og deres drømme for fremtiden. Her kan du møde Rosalina. Hun var kun 15 år gammel, da hendes lærer gjorde hende gravid. Han havde godt nok lovet, at ville gifte sig med hende. Men da hun fik barn, stak han af og tog hjem til sin kone. Så nu er 16 årige Rosaline enemor ude i den lille landsby langt ude i bushen.

 •  

  På vinterekspedition til Ikka fjorden

  Ikka fjorden i sydvest Grønland er det eneste sted i verden, hvor der findes undersøiske søjler opbygget af det sjældne kalkmineral ikait. De flere hundrede søjler vokser op gennem havbunden inden for et lille område og kan blive op til 20 m høje. Søjlerne er skrøbelige og forskerne frygtede, at det unikke økosystem ville gå tabt pga. klimaforandringerne.
 • I foråret 2008 deltog vi i en tværfaglig videnskabelig ekspedition for at undersøge søjlerne. Det blev til en 2 x 30 min dokumentar om ekspeditionen. Denne lille musik video er en kort version, der har været vist på adskillige filmfestivals rundt om i hele verden.
 • Produceret 2009. Sendt på DR 2010

 •  

  På togt til de danskes øer - I kølvandet på Achton Friis

  Fra 1921 – 24 sejlede grønlandsfareren & kunstneren Achton Friis, sammen med Kerteminde maleren Johannes Larsen rundt i bæltbåden Rylen og beskrev 132 danske småøer. Det blev til det store værk De danskes øer. I sommeren 2005 besøgte vi 26 danske småøer for at tegne et øjebliksbillede af livet på øerne, som det udspiller sig i starten at det nye årtusinde. Her beretter vi mange forskelligartede historier om det brogede og mangfoldige liv der udspiller sig der. Kom med på et herligt sommertogt rundt i det danske ørige.
 • Produceret 2006. Sendt på DK4


 • På flodrejse gennem Europa

  Det var sådan Chilbal Film begyndte. Vores lille sejlbåd Chilbal skulle sejles hjem til Danmark, efter vi havde haft den liggende i Middelhavet et par år. Inspireret af TV serien Vagn på floden, producerede vi et program om vores sejltur hjem til Danmark igennem floder og kanaler.
 • Produceret 2005